Het mysterieuze lot van Villa Muller

Het is het verhaal van een jonge man die al op jonge leeftijd gepassioneerd was door architectuur. In 2006, toen hij vijftien was, ontdekte hij in Sint Genesius Rhode het huis waar één van zijn vrienden woonde. Een huis, meer een paleis. Verbluffend. Hij is in shock en er is iets. Deze immense villa van... Continue Reading →

Cubex, une grande histoire belge

La cuisine standardisée, aux modules de 60 cm, devenue la norme dans toute l’Europe, et plus, est d’origine belge. C’est le célèbre architecte moderniste Louis Herman De Koninck, qui à travers ses multiples travaux d’études sur l’évolution et la modernisation de l’habitat, mit au point une cuisine faite de modules facilement adaptables à toutes les... Continue Reading →

Cubex, een mooi Belgisch verhaal

De gestandaardiseerde keuken, met modules van 60 cm, is in heel Europa een standaard geworden, en meer, is van Belgische origine. Het is de beroemde modernistische architect Louis Herman De Koninck, die dankzij zijn talrijke studies over evolutie en modernisering van de leefomgeving, een keuken ontwikkelde met modules die gemakkelijk aan te passen waren aan... Continue Reading →

Cubex, a great Belgian story

The 60 cm modules standardized kitchen, which has become the standard throughout Europe, and more, is of Belgian origin. It was famous modernist architect Louis Herman De Koninck, who through his numerous studies on evolution and modernization of housing, developed a kitchen made of modules easily adaptable to all kitchen surfaces. De Koninck took the... Continue Reading →

Joseph Diongre, van puur academisme tot hard modernisme

Joseph Diongre is een begaafde architect, die alle facetten van zijn kunst zal verkennen, net als de grote kunstenaars die, zonder beperkingen en met wisselend succes, alle mogelijke uitdrukkingen probeerden. Hij ging op 12-jarige leeftijd naar de Koninklijke Academie in Brussel en studeerde af als architect na enkele stages in gerenommeerde ateliers in België, Frankrijk... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑