Façades cartes de visite – partie 2

Pour faire suite au post précédent qui présentait les façades «cartes de visite» de spécialistes en céramiques, ferronneries, sculptures et des entrepreneurs en construction, voici aujourd’hui les façades remarquables des experts en mosaïques, sgraffites, vitraux, peinture ainsi que quelques architectes qui ont su exprimer, avec talent, leur art sur les façades de leurs maisons et... Continue Reading →

Advertentie-gevels – deel 2

Als vervolg op de vorige post waarin de advertentie-gevels werden gepresenteerd van specialisten in keramiek, ijzerwerk, beeldhouwwerken en aannemers. Nu komt de beurt van de experten in mozaïek, sgraffito, glas-in-lood, schilderkunst en enkele architecten die, met talent, hun kunst uitdrukten op de gevels van hun huizen en werkplaatsen. MOZAÏKEN De art-nouveauperiode, zo rijk in Brussel,... Continue Reading →

“Advertising” facades – part 2

To follow up on our previous post which presented the "advertising" facades of specialists in ceramics, ironwork, sculptures and construction contractors, here are today those of the experts in mosaics, sgraffito, stained glass, painting as well as some architects who were able to express, with talent, their art of their own houses and workshop facades.... Continue Reading →

Façades cartes de visite – partie 1

Si Bruxelles fourmille de façades admirables, on y trouve aussi les maisons des artisans qui ont œuvré, pour leurs clients, avec art et maîtrise, à la réalisation des plus belles maisons.  Spécialistes des céramiques, des ferronneries, des sculptures,… sans oublier les entrepreneurs en construction, ils ont souvent exprimé leurs talents sur leurs propres façades, faisant... Continue Reading →

Advertentie-gevels – deel 1

Als Brussel wemelt van bewonderenswaardige gevels, zijn er ook ambachtslieden-huizen die voor hun klanten met kunst en vaardigheid hebben gewerkt om de mooiste huizen te creëren. Specialisten in keramiek, smeedwerk, beeldhouwwerken,… zonder de aannemers te vergeten, lieten hun talenten vaak op hun eigen gevels tot uiting komen, waardoor ze hun geïllustreerde visitekaartje werden. In een... Continue Reading →

“Advertising” facades – part 1

If Brussels is teeming with admirable facades, there are also the houses of craftsmen who have worked, for their customers, with art and skill, to create the most beautiful houses. Specialists in ceramics, ironwork, sculptures,… without forgetting building contractors, they often expressed their talents on their own facades, making them their illustrated “business card”. In... Continue Reading →

Renaissance d’un monument !

Et quel monument ! Un véritable château du 20ème siècle, œuvre majeure du modernisme d’entre-deux guerres. Et quelle histoire ! Commandité par Paul Cavrois, riche industriel du Nord de la France, propriétaire de filatures et tissages, spécialité de la région. Monsieur Cavrois rencontre l’architecte Robert Mallet Stevens lors de l’exposition internationale des Arts décoratifs à Paris en... Continue Reading →

Wedergeboorte van een monument!

En wat een monument! Een echt 20e-eeuws kasteel, een meesterwerk van interbellum modernisme. En wat een verhaal! Gesponsord door Paul Cavrois, een rijke industrieel uit het noorden van Frankrijk, eigenaar van spinnerijen en weverijen, een specialiteit in deze streek. De Heer Cavrois ontmoette architect Robert Mallet Stevens op de “Exposition des Arts décoratifs” in Parijs... Continue Reading →

Rebirth of a monument!

And what a monument! A veritable 20th century castle, major work of interwar modernism. And what a story! Sponsored by Paul Cavrois, a wealthy industrialist from the North of France, owner of spinning and weaving mills, then the region’s specialty. Monsieur Cavrois met architect Robert Mallet Stevens at the “Exposition des Arts décoratifs” in Paris... Continue Reading →

Het mysterieuze lot van Villa Muller

Het is het verhaal van een jonge man die al op jonge leeftijd gepassioneerd was door architectuur. In 2006, toen hij vijftien was, ontdekte hij in Sint Genesius Rhode het huis waar één van zijn vrienden woonde. Een huis, meer een paleis. Verbluffend. Hij is in shock en er is iets. Deze immense villa van... Continue Reading →

Joseph Diongre, van puur academisme tot hard modernisme

Joseph Diongre is een begaafde architect, die alle facetten van zijn kunst zal verkennen, net als de grote kunstenaars die, zonder beperkingen en met wisselend succes, alle mogelijke uitdrukkingen probeerden. Hij ging op 12-jarige leeftijd naar de Koninklijke Academie in Brussel en studeerde af als architect na enkele stages in gerenommeerde ateliers in België, Frankrijk... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑